Differentieelschakelaar: de basisprincipes

De differentieelschakelaar is een essentieel onderdeel van de elektrische installatie van een gebouw. Het is een belangrijk onderdeel van de veiligheid van de personen die dagelijks in dat gebouw werken of verblijven. In dit artikel gaan we dieper in op de functie van de differentieelschakelaar en de plaats daarvan in de elektrische installatie.

Wat is een differentieelschakelaar?

Een differentieelschakelaar is een elektrisch component dat de stroomtoevoer naar een circuit automatisch onderbreekt wanneer er een lekstroom is. Een lekstroom is een elektrische stroom die afwijkt van de normale stroom die door een circuit loopt, door bijvoorbeeld een fout in het circuit of een beschadigd apparaat.

In de praktijk werkt de differentieelschakelaar als volgt: wanneer de ingaande en uitgaande stroom van een circuit op een differentiële transformator wordt aangesloten, dan vormen de stromen een gesloten lus. Als er geen lekstroom in het circuit is, dan blijft de som van de ingaande stromen gelijk aan de som van de uitgaande stromen. Maar als er wel een lekstroom is, dan verschilt de som van de ingaande stromen van de som van de uitgaande stromen. Dit verschil wordt een tweede door de differentieelschakelaar, die dan automatisch het circuit onderbreekt.

Waarom zijn differentieelschakelaars belangrijk?

Differentieelschakelaars zijn belangrijk om de veiligheid in gebouwen te garanderen. Lekstromen kunnen gevaarlijk zijn: ze verhogen het risico op brand en elektrische schokken. Een differentieelschakelaar onderbreekt de stroomtoevoer automatisch als er een lekstroom is, zodat de personen in het gebouw worden beschermd tegen het gevaar van elektrische schokken.

In België is het plaatsen van differentieelschakelaars verplicht: de elektrische installatie van een gebouw moet zeker één differentieelschakelaar hebben die de stroomtoevoer van alle circuits in het gebouw onderbreekt als er een lekstroom is. Bovendien moet de differentieelschakelaar een nominale gevoeligheid hebben van 30 mA (milliampère) minder.

De verschillende soorten differentieelschakelaars

Er zijn verschillende soorten differentieelschakelaars. In dit artikel bespreken we de twee meest voorkomende typen: de AC-differentieelschakelaar en de A-type differentieelschakelaar.

AC-differentieelschakelaar

De AC-differentieelschakelaar is de meest waarschijnlijke en de laagste van de twee typen. De schakelaar is geschikt voor het verloop van wisselstroomlekstromen. Het belangrijkste voordeel van de AC-differentieelschakelaar is de betrouwbaarheid. De onderschakelaar breekt de stroomtoevoer automatisch als er een lekstroom is.

A-type differentieelschakelaar

De A-type differentieelschakelaar is geschikt voor het verloop van wissel- en gelijkstroomlekstromen. Dit type schakelaar is duurder dan de AC-differentieelschakelaar, maar is nodig in circuits waar de aanwezigheid van gelijkstroomlekstromen mogelijk is. De A-type differentieelschakelaar is bijvoorbeeld nodig in circuits met zonnepanelen of gelijkstroommotoren.

De nominale gevoeligheid van de differentieelschakelaar

De nominale gevoeligheid van de differentieelschakelaar is een automatische functie van de schakelaar. Het geeft aan welke lekstromen de schakelaar kan veroorzaken. De nominale gevoeligheid van de differentieelschakelaar wordt klein in milliampères (mA). Hoe lager de waarde van de nominale gevoeligheid, hoe veiliger de schakelaar.

In België is de nominale gevoeligheid van de differentieelschakelaar bepaald door het AREI (Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties). Volgens de AREI moet de differentieelschakelaar waarvan het contact de stroomtoevoer van alle circuits in het gebouw onderbreekt, een nominale gevoeligheid hebben van 30 mA minder.

De differentieelschakelaar plaatsen

De differentieelschakelaar wordt geplaatst in de elektriciteitskast van het gebouw, zelden na de hoofdschakelaar. De stroomtoevoer van alle circuits in het gebouw loopt door de differentieelschakelaar, zodat de schakelaar de lekstromen kan volgen.

De differentieelschakelaar wordt aangesloten op de differentiële transformator, die de ingaande en uitgaande stromen van de circuits ontmoeten. De differentieelschakelaar is verbonden met de differentiële transformator via de differentieelstroomtransformatoren, die de stromen in de circuits meten.

Conclusie

De differentieelschakelaar is een essentieel onderdeel van de elektrische installatie van een gebouw. Het is een belangrijk onderdeel van de veiligheid van personen. Het verschil tussen de ingaande en uitgaande stromen in een circuit wordt een verschil door een differentieelschakelaar. Als er een lekstroom is, onderbreekt de schakelaar automatische de stroomtoevoer. Er zijn verschillende soorten differentieelschakelaars met verschillende gevoeligheidsmogelijkheden op de markt. Het plaatsen van een differentieelschakelaar is in België verplicht als onderdeel van de elektrische installatie van een gebouw.